Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Web Article
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Rola empatii w relacjach między lekarzem a pacjentem
Name of author(s): Krystyna de Walden-Gałuszko
Name of publisher: Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej
Language of the publication: Polish
Language of the review: Polish
Summary:
Choć pojęcie „jakości życia" jest powszechnie znane, to bywa różnie rozumiane i interpretowane. Dla zdrowego człowieka synonimem „dobrej jakości życia" może być wysokiej klasy samochód, czy komfortowe mieszkanie. Dla chorego „jakość życia" staje się pojęciem zunifikowanym, bo status majątkowy czy zawodowy w przypadku choroby traci swoje znaczenie. „Jakość życia" w przypadku choroby podlega tylko ocenie pacjenta. To dowód na humanizację medycyny, która zaczyna wreszcie go traktować podmiotowo. To nie lekarz ocenia, co dla pacjenta będzie najlepsze; to on sam artykułuje swoje potrzeby. Natomiast reakcją lekarza na potrzeby potrzeby pacjenta winna być reakcja prowadząca do zaspokojenia tych potrzeb. Dopiero kiedy lekarz zrozumie swojego pacjenta i jego potrzeby jest w stanie rozpocząć w pełni wartościową terapię będącą odpowiedzią na zapotrzebowanie chorego.
Reviewer's comments on the document:
Recenzowany artykuł skupia się na jakości życia pacjenta po usłyszeniu diagnozy. Stawia tezę, iż jakość ta bezpośrednio wynika ze sposobu w jaki wiedza na temat jego zdrowia przekazana została pacjentowi przez lekarza. Zwrócono uwagę na dobre praktyki lekarskie w tym zakresie - aby lekarz umiał słuchać, żeby stosował właściwe zachęty werbalne, by unikał pewnych barier w rozmowie. Autor zachęca lekarzy do wczucia się w sytuację chorego, spojrzenia na sytuację jego oczami. Ważną tezą artykułu wydaje się być stwierdzenie, iż wszelkie wypowiedzi lekarza, które powodują, że chory nie ma do niego zaufania, czy je traci i się boi, nie dowierza proponowanemu lekowi powodują iż lek będzie działał znacznie gorzej.
Where to find it:

http://www.sior.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=414:rola-empatii-w-relacjach-midzy-lekarzem-a-pacjentem&catid=1:najnowsze

back to the list