Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Web Article
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Terapia słowem
Name of author(s): Paweł Walewski
Name of publisher: Polityka
Language of the publication: Polish
Language of the review: Polish
Summary:
Współczesna medycyna potrzebuje lekarzy, którzy potrafią rozmawiać z pacjentami. Najnowocześniejsza technika nie zastąpi kontaktu człowieka z człowiekiem. Coraz bardziej zaawansowane technologie używane w medycynie powodują stopniowe wypieranie kontaktów międzyludzkich na linii lekarz-pacjent. Pojawia się pytanie czy w obecnych czasach w ogóle rola lekarza-pocieszyciela jest potrzebna? Okazuje się że tak, ponieważ nie wszystko jeszcze potrafią zrobić za nas maszyny. A nawet gdy już wszystko będą potrafiły, to i tak nikt nie jest w stanie wychwycić drobnego, ale czasem najbardziej istotnego niuansu dotyczącego drugiego człowieka tak, jak inny człowiek. Nic nie zastąpi rozmowy w której lekarz używając rzeczowych argumentów jest w stanie czy to przekonać pacjenta to zabiegu czy też podnieść go na duchu w trudnej sytuacji inicjując początek skutecznego leczenia.

Reviewer's comments on the document:
Artykuł koncentruje się nad problemem zaniku rozmowy lekarza z pacjentem wynikającego z coraz doskonalszego rozwoju technik medycznych oraz coraz większej liczby pacjentów obsugiwanych przez każdego lekarza. Zwraca się uwagę na dobroczynne działanie rozmowy i empatycznego podejścia do pacjenta, wskazuj się na zalążki medycyny narracyjnej w Polsce. Szczególnie wart odnotowania wydaje się fakt, iż propagatorami podmiotowego podejścia do pacjenta oraz długiej, szczerej i empatycznej rozmowy z nim są przede wszystkim starsi lekarze, uznani profesorowie z wieloletnią praktyką, którzy zatracenie kontaktów na linii lekarz-pacjent wskazują jako błąd przede wszystkim młodych lekarzy. Jednocześnie jest to sygnał iż przyczyn takiej sytuacji upatrywać należy w błędach popełnianych przez ostatnie lata w systemie kształcenia kadr medycznych. Warte odnotowania w tym świetle wydaje się powolne acz systematyczne zmienianie kształcenia lekarzy, tworzenie katedr medycyny humanistycznej i obowiązkowe włączanie przedmiotów promujących empatię do podstaw programowych.
Where to find it:

http://www.polityka.pl/nauka/czlowiek/276635,1,terapia-slowem.read

back to the list