Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Book
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Terapia narracyjna. Wprowadzenie.
Name of author(s): Morgan Alice. Tłumaczenie: zbiorowe.
Name of publisher: Paradygmat
Language of the publication: Polish
Language of the review: Polish
Summary:

Książka przedstawia zarys historyczny powstania nurtu zwanego medycyną narracyjną oraz opisuje techniki wykorzystywane w terapii narracyjnej. Terapia narracyjna traktuje człowieka jako eksperta w sprawach własnego życia. W tym ujęciu ludzkie problemy postrzega się jako odrębne od ludzi, a ich samych jako osoby posiadające umiejętności, kompetencje i przekonania, dzięki którym mogą ograniczać wpływ problemów na swoje życie. U podstaw narracyjnego sposobu pracy leżą dwa podstawowe założenia: nieustanne trwanie w postawie zaciekawienia oraz pełna autentyczność w ciągłym zadawaniu pytań, na które terapeuta rzeczywiście nie zna z góry odpowiedzi. Język stosowany w procesie nie tyle odzwierciedla rzeczywistość, co ją tworzy. W procesie terapii przywraca się wagę słowom, ponownie odkrywając ich znaczenia.
Reviewer's comments on the document:
Jest to pierwsza na polskim rynku książka w całości poświęcona zagadnieniom terapii narracyjnej. Adresowana przede wszystkim do psychoterapeutów chcących bliżej poznać zagadnienia medycyny narracyjnej. Stanowi również wartościową pozycję dla “nieprofesjonalistów” jako wprowadzenie do nieco odmiennego sposobu myślenia o człowieku, jego problemach i możliwościach pomagania mu w trudnościach. Autorka w każdym z rozdziałów opisuje konkretny aspekt pracy narracyjnej takich jak nazywanie problemów, odkrywanie wyjątków, rozmowy przywracające. W książce znajduje się wiele praktycznych przykładów rozmów terapeutycznych. Część z nich zaczerpnięto z rzeczywistych kontaktów terapeutycznych, których uczestnicy zgodzili się na publikację. Recenzowana książka umożliwia zapoznanie się z głównymi metodami terapii narracyjnej. Czytelnik znajdzie w niej proste i spójne wyjaśnienia, na których opiera się praca w tym podejściu.
Where to find it:

Paradygmat

back to the list