Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Web Article
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Medycyna z empatią
Name of author(s): Małgorzata Skarbek
Name of publisher: Plus, Miesięcznik Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
Language of the publication: Polish
Language of the review: Polish
Summary:
Artykuł jest wywiadem z prof. dr. hab. med. Tomaszem Pasierkim, ordynatorem Oddziału Kardiologii i Chorób Naczyń Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego oraz kierownikiem Zakładu Humanistycznych Podstaw Medycyny II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie. Porusza on zadania stawiane przed Zakładem Humanistycznych Podstaw Medycyny oraz odpowiada na pytanie czy w mniemaniu Kierownika Zakładu młodych lekarzy / studentów medycyny można nauczyć empatii. Obala również pogląd, że nadmierne angażowanie się emocjonalne lekarza może negatywnie wpływać na proces leczenia.
Reviewer's comments on the document:
Dokument jest krótkim wywiadem z Kierownikiem nowopowstałego Zakładu Humanistycznych Podstaw Medycyny w którym pytany opowiada jaka jest idea tworzenia tego typu zakładów w Akademiach Medycznych, jakie stawiają one przed sobą cele i wymagania. Opublikowanie go w czasopiśmie branżowym dawać może przykład do tworzenia jednostek zajmujących się empatią i/lub medycyną narracyjna w polskich szkołach medycznych. Wydźwięk artykułu oceniam jako pozytywny i zachęcający do zainteresowania się omawianym tematem. Wpisuje się on w zyskujący na popularności w Polsce nurt promowania podmiotowego podejścia do pacjenta. Efektem promocji w tym zakresie są nowopowstające jednostki kształcące lekarzy w zakresie empatii. Jest to najskuteczniejsze narzędzie do osiągnięcia celu w postaci zmian na szeroką skalę w podejściu do pacjenta w polskiej opiece zdrowotnej.
Where to find it:

http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil68/gazeta/numery/n2008/n200801/n20080128

back to the list