Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Web Article
Methodology addressed by the publication:Parents pedagogy
Title of document: Czeki za opiekę nad seniorem?
Name of author(s): ---
Name of publisher: Opiekunki24.pl
Language of the publication: Polish
Language of the review: Polish
Summary:
Artykuł opisuje plany wprowadzenia czeków dla osób starszych i z ograniczoną pełnosprawnością, które mogłyby być wymieniane na usługi medyczno-opiekuńcze. Autorzy przewidują po wprowadzeniu takiego rozwiązania znaczący rozwój branży opiekuńczej w Polsce. Czeki mogłyby być przeznaczne na następujące świadczenia: opieka domowa, dzienne lub całodobowe ośrodki wsparcia, opieka krewniacza lub świadczenia okresowe zapewniane podczas urlopu i leczenia opiekuna nieformalnego.Projekt jest próbą rozwiązania problemów z dostępnością do opieki medycznej w Polsce, zwłaszcza dla osób starszych. Niewielkie dochody oraz ograniczona sprawność ruchowa często skutkują znaczącym obniżeniem korzystania z usług opiekuńczo-leczniczych. Powstaje jednak pytanie z jakiego źródła powinny być finansowane tego typu wydatki, oraz wątpliwości co do dystrybucji oraz sposobu przyznawania czeków.
Reviewer's comments on the document:
Dokument nadaje wydźwięk pozytywny planom wprowadzenia czeków które osoby starsze mogłyby wymieniać na świadczenia opiekuńczo-medyczne. Jest to rozwiązanie znacznie efektywniejsze niż pomoc finansowa, pozwala bowiem na dużo pewniejszą kontrolę wydatkowanych pieniędzy. Planowane rozwiązanie wydaje się być dobrym pomysłem – szczelniejsza kontrola finansowa, większe nakłady na usługi opiekuńcze i jednocześnie szacowany wzrost zatrudnienia w branży o ok 200 tyś osób. Jest to szansa na rozwój niedofinansowanej i od dawna zaniedbywanej branży, która jednocześnie ze względu na starzenie się społeczeństwa w ostatnim czasie znacząco zyskuje na znaczeniu. Niezbędne wydaje się podjęcie kroków wyprowadzających opiekę i lecznictwo osób starszych z zapaści ze względu na prognozy mówiące, iż geriatria będzie najszybciej rosnącą gałęzią medycyny w najbliższych latach.
Where to find it:

http://www.opiekunki24.pl/artykul/941/45

back to the list