Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Web Article
Methodology addressed by the publication:International Classification of Functioning, Disability and Health
Title of document: Badanie pacjenta zgodne z wytycznymi ICF
Name of author(s): Anna Lupa, Agnieszka Śliwka
Name of publisher: PRAKTYCZNA FIZJOTERAPIA I REHABILITACJA
Language of the publication: Polish
Language of the review: Polish
Summary:
Artykuł opisuje wytyczne do badania pacjenta zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia w zakresie fizjoterapii i rehabilitacji. Autorzy proponują formularz kliniczny do zbierania informacji o pacjencie które mogą być istotne dla procesu leczenia. Prawidłowy wywiad i diagnoza znacząco poprawiają szansę na dobranie odpowiedniej terapii i tym samym podnoszą szansę na skuteczność leczenia. Wypełniający formularz powinien skupić się przede wszystkim na objawach i problemach z jakimi zgłasza się pacjent, pozwalając mu samu określić pożądaną aktywność, gdyż przez to automatycznie wskazuje on cel terapii, nad którym będzie chciał pracować. Wartościowe wydaje się przede wszystkim nie tylko postulowanie zmian, ale i zaproponowanie konkretnych rozwiązań, chociażby w postaci formularza klinicznego.
Reviewer's comments on the document:
Autorzy w recenzowanym dokumencie prezentują przykład dobrej praktyki polegającej na zastosowaniu szablonów procedury diagnozowania podanych przez Międzynarodową Organizację Zdrowia w ramach Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia. Znacząco ułatwia to zarówno diagnozę jak i planowanie leczenia, ponadto ujednolica orzecznictwo, dlatego winno się dążyć do wprowadzenia tego systemu w całym systemie opieki zdrowotnej. Unifikacja taka znosi problem subiektywnej oceny stanu pacjenta i gwarantuje równy dostęp do świadczeń niezależnie od osoby badającej. Jest to szczególnie ważne w celu uniknięcia uznaniowości przy przyznawaniu świadczeń. Wydźwięk artykułu jest pozytywny, a jego największą wartością wydaje się być przedstawienie gotowego do wdrożenia rozwiązania, sprawdzonego i działającego w praktyce.
Where to find it:

http://www.praktycznafizjoterapia.pl/nauka-i-praktyka/badanie-pacjenta-zgodne-z-wytycznymi-icf.html

back to the list