Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Web Article
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Twarde dowody: pomocna empatia
Name of author(s): Marta Koton-Czarnecka
Name of publisher: Puls Medycyny
Language of the publication: Polish
Language of the review: Polish
Summary:
Artykuł donosi o badaniach udowadniających, iż relacja pomiędzy lekarzem a pacjentem jest integralną częścią procesu leczenia i ma wpływ na jego skuteczność. Dotychczas teza ta opierała się wyłącznie na intuicji i przypuszczeniach, recenzowany artykuł dostarcza jednak eksperymentalnych dowodów na poparcie hipotezy. Wydaje się to być znaczącym osiągnięciem w propagowaniu empatycznego i podmiotowego podejścia lekarza do pacjentów. Jest to opis eksperymentu przeprowadzonego przez naukowców z Jefferson Medical College badającego korelację pomiędzy zaangażowaniem empatycznym 29 lekarzy a wynikami leczenia ich 891 pacjentów chorych na cukrzycę. Zgodnie z oczekiwaniami, im bardziej empatyczny był lekarz, tym korzystniej przedstawiały się parametry obrazujące kontrolę cukrzycy u pacjentów. Prawdopodobieństwo złej kontroli cukrzycy było natomiast tym większe, im mniej zaangażowany był lekarz.
Reviewer's comments on the document:
Dokument jest doniesieniem na temat badań naukowych przeprowadzonych na Jefferson Medical College i opublikowanych oryginalnie w „Academic Medicine”. Jest to ważne doniesienie naukowe, potwierdzające podejrzenia, iż poziom empatii w kontaktach lekarz-pacjent może być skorelowany z efektywnością procesu leczenia. Artykuł oceniam jako szczególnie wartościowy ze względu na dobraną metodologię pracy badawczej w postaci eksperymentu znad wyraz liczną grupą badaną (n>800) oraz publikację w recenzowanym czasopiśmie branżowym. Dla wielu lekarzy publikacja artykułu w takim czasopiśmie znacząco podnosi wartość zaprezentowanych w nim informacji i skłania do refleksji nad nimi, a być może w przyszłości do włączenia do własnej praktyki rozwiązań zaprezentowanych w toku badania.
Where to find it:

http://www.pulsmedycyny.com.pl/index/archiwum/14840,twarde,dowody,pomocna.html

back to the list