Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Newspaper / Magazine article
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Emocje pacjenta - wzbudzać czy niwelować
Name of author(s): Mariusz Oboda
Name of publisher: Dwumiesięcznik Stomatologa Praktyka Polish&English Journal for Dentists
Language of the publication: Polish
Language of the review: Polish
Summary:
Emocje powodują powstanie pobudzenia, określonej energii, która skutkuje tym, że albo do czegoś dążymy, albo tego unikamy. Jeśli dany obiekt, osoba lub zdarzenie nie będzie wzbudzać emocji, jednostka nie zmobilizuje się do podjęcia określonych działań, pozostanie względem niego bierna. Emocje pacjentów to coś z czym musi sobie radzić każdy lekarz. Zarówno emocje pozytywne jak i negatywne jeśli ulegają silnej ekspresji stanowić mogą problem w relacjach międzyludzkich i każdy lekarz jako osoba bezpośrednio pracująca z drugim człowiekiem, w tym przypadku pacjentem, musi umieć prawidłowo reagować. Artykuł rozważa skrajne podejścia – niwelowanie oraz wzbudzanie emocji pacjenta oraz stara się znaleźć kompromis pomiędzy tymi podejściami. Wskazano na intuicyjny wzorzec postępowania oraz implikacje mogące występować z jego zastosowania.
Reviewer's comments on the document:
Recenzowany dokument rozważa radzenie sobie lekarza z emocjami pacjenta, głównie po przedstawieniu mu diagnozy. Bardzo często jest to moment wywołujący silne emocje u pacjenta, dlatego należy zdiagnozować go jako krytyczny podczas rozmowy lekarza z pacjentem i zwrócić na niego szczególną uwagę. Ekspresja emocji nie może budzić lęku lub niechęci lekarza, powinien on być na nią przygotowany i umieć zapanować nad swoimi emocjami oraz uspokoić pacjenta. Zwrócić należy uwagę, iż każdy pacjent reaguje inaczej, wymaga więc indywidualnego podejścia. Ponadto nie u każdej osoby emocje są wyraźnie widoczne, często pacjenci nie okazują emocji, nie oznacza to jednak iż przekazane informacje nie wywarły na nich ogromnego wrażenia. W sposób klarowny zaprezentowano możliwe wzorce zachowań oraz zaproponowano reakcje na nie. Artykuł wskazuje na powiązania pomiędzy przekazem, indywidualnym zrozumieniem a wywołaniem emocji i powodowaniem motywacji do działania.
Where to find it:

e-Dentico nr 4 (32) / 2011

back to the list