Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Newspaper / Magazine article
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Empatia a studia pielęgniarskie
Name of author(s): Marek Motyka
Name of publisher: Sztuka Leczenia
Language of the publication: Polish
Language of the review: Polish
Summary:
Umiejętność empatii ma szczególnie duże znaczenie w zawodach, w których kontakt z drugim człowiekiem odgrywa rolę podstawową. Do takich zawodów należy z pewnością pielęgniarstwo. Artykuł przedstawia wyniki badań poziomu empatii przeprowadzonych w grupie 40 absolwentów trzyletnich studiów pielęgniarskich, kontynuujących naukę na studiach magisterskich uzupełniających. Grupę porównawczą stanowiło 40 studentów i roku pielęgniarstwa, rozpoczynających studia. Celem badań była ocena różnic w poziomie empatii studentów, którzy ukończyli zawodowe studia pielęgniarskie - licencjat oraz studentów, którzy takie studia rozpoczynają. W badaniu wykorzystano Skalę Empatii Mehrabiana i Epsteina oraz Kwestionariusz Reakcji Empatycznych. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają pozytywny wpływ studiów pielęgniarskich na umiejętność werbalnego okazywania empatii. Ponadto wskazują na większą skłonność do psychicznego wzmacniania osób wspomaganych i zdecydowanie mniejszą tendencję do stosowania zdawkowych pocieszeń u studentów, którzy ukończyli pielęgniarskie studia licencjackie.
Reviewer's comments on the document:
Dokument jest wartościowym opracowaniem odpowiadającym na pytanie o rozwój empatii wśród osób studiujących kierunki medyczne. Przy użyciu badania w formie kwestionariusza autorzy zbadali poziom empatii wobec pacjenta wśród osób rozpoczynających studia pielęgniarskie oraz wśród absolwentów. Wyniki wskazują na rozwój empatii w toku studiów. Potwierdza to tezę autorów odnośnie zasadności uczenia przyszłych pracowników służby medycznej postaw podmiotowych. Zasadne wydaje się stymulowanie rozwoju empatii wśród studentów, co może w przyszłości zaowocować całymi pokoleniami pracowników systemu ochrony zdrowia gotowych na spotkanie z pacjentem świadomym swoich praw i oczekującym współpracy w zakresie prowadzenia terapii, a nie tylko diagnozy i leczenia.
Where to find it:

Sztuka Leczenia, 2006. XIII, nr 1-2, 33-38

back to the list