Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Newspaper / Magazine article
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Przychodzi pacjent do lekarza... czyli psychologiczne aspekty komunikacji lekarza z pacjentem
Name of author(s): Małgorzata Kaczor, Alicja Michalak
Name of publisher: Medycyna Praktyczna
Language of the publication: Polish
Language of the review: Polish
Summary:
Nawiązanie kontaktu z chorym jest jednym z najważniejszych zadań lekarza. Pacjent uczestniczy w nim jako osoba i oczekuje uwzględnienia swych potrzeb, emocji, poglądów oraz dążeń. Profesjonalna komunikacja między lekarzem a pacjentem i jego rodziną zwiększa, a czasem wręcz umożliwia efektywność leczenia. Pomaga przeprowadzić wywiad lekarski z chorym, prowadzi do zrozumienia jego zachowania oraz ułatwia udzielenie mu właściwej pomocy. Umiejętność komunikowania się lekarza z chorym stanowi więc podstawę rozpoznania i leczenia choroby a niekiedy, jak w przypadku schorzeń o charakterze przewlekłym lub terminalnym, jest zasadniczą formą terapii. Dlatego tak ważne wydaje się nie tylko wyszkolenie lekarza w zakresie sztuki medycznej, ale również szkolenie z zakresu psychologii i umiejętności komunikacji z pacjentem.
Reviewer's comments on the document:
Dokument opisuje psychologiczne aspekty komunikacji na linii pacjent-lekarz z punktu widzenia psychologa. Wskazano ogólne zasady usprawniające prowadzenie rozmowy z pacjentem. Zwrócono uwagę na znaczenie zarówno komunikacji werbalnej jak i niewerbalnej. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu komunikacji z rodziną chorego, co może stanowić wstęp do wprowadzenia medycyny narracyjnej. Nad wyraz niedoceniany dotychczas aspekt terapii w postaci wprowadzenia do leczenia rodziny chorego zdaje się mieć kluczowe znacznie w ocenie autorów artykułu. Jest to jeden z kluczowych elementów terapii narracyjnej, zupełnie jednak nieznany i niepraktykowany w Polsce. Pomimo nasilenia w ostatnim czasie publikacji promujących postawy empatyczne, komunikację oraz partnerstwo na linii lekarz-pacjent nie odnotowałem dotąd postulatów włączania rodziny chorego do procesu terapeutycznego. Z tego względu uważam artykuł za szczególnie ważny i wartościowy.
Where to find it:

---

back to the list