Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Newspaper / Magazine article
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Komunikacja interpersonalna w opiece medycznej
Name of author(s): Helena Motyka
Name of publisher: Medycyna Rodzinna
Language of the publication: Polish
Language of the review: Polish
Summary:
Dobra komunikacja interpersonalna ma ogromne znaczenie w opiece medycznej. Potwierdzają to badania opisane przez autora artykułu, potwierdzające wyraźny i pozytywny związek między dobrą komunikacją a zaawansowaniem procesu leczenia. Autor skupia się w artykule na warunkach dobrej komunikacji z pacjentem, która związana jest z charakterystyką podjętych działań medycznych i opiekuńczych. Proces leczenia związany jest z cechami osoby chorej, jej myślami i uczuciami. Zgodnie z proponowaną tezą skuteczna komunikacja interpersonalna odbywa się na dwóch płaszczyznach - przedmiotowej i podmiotowej. Autor ilustruje tę tezę z przykładami zaczerpniętymi z doświadczenia, co wskazuje na terapeutyczną rolę na osobistej płaszczyźnie komunikacji z pacjentem. Towarzyszy jej dodatek z notatek autora dotyczących komunikacji z pacjentami tuż przed operacją, komunikacji wewnątrz zespołu terapeutów i uwagi dotyczące szkolenia w zakresie skutecznej komunikacji w kontaktach zawodowych.
Reviewer's comments on the document:
Artykuł prezentuje bardzo ciekawe i bardzo osobiste podejście autora do zagadnienia komunikacji interpersonalnej z pacjentem. Dokładnie opisany jest proces interakcji, jego poszczególne etapy oraz nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu. Autor szczegółowo opisał podstawowe płaszczyzny komunikacji interpersonalnej rozgraniczając je na płaszczyznę obiektywno-przedmiotową oraz płaszczyznę subiektywno-podmiotową. Wyróżnił w komunikacji z pacjentem kontakt obejmujący charakter choroby i metody podjętego leczenia oraz kontakt związany z oczekiwaniami, myślami i uczuciami pacjenta, a także z myślami i uczuciami opiekującego się nim lekarza. Największą wartością artykułu wydaje się być dokładny i rzeczowy opis interakcji zachodzącej pomiędzy lekarzem a pacjentem pozwalający odnaleźć swój schemat zachowań i odpowiednio go zmodyfikować w celu usprawnienia kontaktów z chorym.
Where to find it:

Medycyna Rodzinna 4/2010, s. 124-128

back to the list