Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Web Article
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Dylematy etyczne - Czy lekarz może postąpić wbrew woli pacjenta?
Name of author(s): Mariola Marklowska-Dzierżak
Name of publisher: Gazeta Lekarska
Language of the publication: Polish
Language of the review: Polish
Summary:
Uzależnieni od wielu różnych instytucji, wplątani w sieć przepisów, które czasem pozostają w konflikcie z ich sumieniem, lekarze mają coraz mniej czasu na rozmowę z pacjentem. A właśnie na tym tle dochodzi najczęściej do konfliktów. Ponad 95 proc. kontakty pacjentów z lekarzami przebiegają bez dyskusji i różnicy zdań, a jeśli już do niej dochodzi, to jej zarzewiem jest na ogół skierowanie na dalsze badania, oczekiwanie na badania, dostęp do leczenia, kontynuacja leczenia, ewentualnie ocena leczenia i lekarza. A skuteczne leczenie zależy w ogromnym stopniu od prawidłowej komunikacji lekarza z pacjentem i to na każdej płaszczyźnie. Naturalne powinno być występowanie różnicy zdań i wątpliwości, ale powinny być one rozwiązywane na drodze rozmowy i wymiany poglądów, a nie autorytarnych decyzji.
Reviewer's comments on the document:
Autor odwołuje się do danych wskazujących, że jedynie 5% wizyt lekarskich zawiera w sobie element rozmowy. Wskazuje, że nie da się prawidłowo prowadzić procesu leczenia bez komunikacji z pacjentem. Sugeruje, że pacjent powinien aktywnie uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji dotyczących jego leczenia, z prawem do odmowy leczenia włącznie. Wnioski wyciągane przez autora wskazują na katastrofalny stan wiedzy polskich lekarzy w zakresie interakcji z pacjentem i umiejętności komunikowania się z nim. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywać należy w zbyt dużej liczbie pacjentów przypadających na jednego lekarza, znaczącym skróceniu czasu trwania wizyty, ale i również w niechęci samych lekarzy do interakcji na linii lekarz-pacjent. Zwrócono szczególną uwagę na dobrą i pełną komunikację zawierającą w sobie zrozumienie dla potrzeb pacjenta oraz szacunek i empatię.
Where to find it:

http://www.gazetalekarska.pl/xml/nil/gazeta/numery/n2012/n201205/n20120515

back to the list