Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Book
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: PORADNIK KOMUNIKOWANIA SIĘ LEKARZA Z PACJENTEM
Name of author(s): MAREK STANISŁAW HEBANOWSKI, JOANNA ELŻBIETA KLISZCZ, BARBARA URSZULA TRZECIAK
Name of publisher: Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Language of the publication: Polish
Language of the review: Polish
Summary:
W książce przedstawiono zasady prawidłowego porozumiewania się lekarza z pacjentem. Omówione zostały m.in. zagadnienia komunikacji werbalnej i niewerbalnej, znaczenie wywiadu lekarskiego, rolę komunikacji lekarz-pacjent w kształtowaniu zachowań prozdrowotnych. Poradnik, który ma ułatwić lekarzowi nawiązanie właściwego kontaktu z chorym człowiekiem, jest przeznaczony dla lekarzy wszystkich specjalności, ale przede wszystkim dla lekarzy rodzinnych oraz studentów medycyny. Poruszono i omówiono szczegółowo następujące zagadnienia: czym jest i co oznacza komunikowanie się lekarza z pacjentem, drogi nabywania umiejętności komunikowania się lekarza z pacjentem, komunikacja werbalna, komunikacja niewerbalna, bariery komunikacji oraz przeobrażenia współczesnej medycyny a proces komunikowania się.
Reviewer's comments on the document:
Książka napisana w formie poradnika skupia się na komunikacji lekarza z pacjentem. Zawiera szereg rad oraz wskazówek praktycznych jak nawiązać i utrzymać kontakt. W książce omówiono wiele technik rozmowy w zależności od nastawienia rozmówcy oraz przedstawiono najczęstsze błędy popełniane przez lekarzy podczas rozmowy z pacjentem. Jest to jeden z niewielu poradników skierowanych do lekarzy nastawiony na rozwój ich relacji z pacjentem i osiągnięciu lepszych efektów leczenia dzięki zrozumieniu pacjenta. Książka stanowi dużą wartość ze względu na szereg praktycznych rad oraz opisów sytuacji wraz z schematami zachowań które wdrożyć można do własnej praktyki. W opinii autora umiejętne zastosowanie technik komunikacyjnych jest równie ważne co prawidłowe postawienie diagnozy, a nawet pokusza się on o stwierdzenie iż bez odpowiedniej komunikacji często postawienie diagnozy jest niemożliwe.
Where to find it:

---

back to the list