Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Other
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Komunikacja lekarz – pacjent. Spojrzenie nauczyciela – klinicysty i pacjenta
Name of author(s): ROMAN SZULC
Name of publisher: Anestezjologia i Ratownictwo
Language of the publication: Polish
Language of the review: Polish
Summary:
Problematyka opracowania nawiązuje do zainteresowań autora relacjami lekarz – pacjent, w opisie których wykorzystał on swe doświadczenie lekarza akademickiego i pacjenta. Kanwą do rozważań tych jest sondaż stanowiący owoc badań ankietowych kilkunastu lekarzy-anestezjologów, dotyczących ich relacji z pacjentami poddanymi leczeniu operacyjnemu lub intensywnej terapii. Rozważania dotyczą jakości komunikacji lekarz – pacjent, jej współczesnych przeszkód i zagrożeń. W opracowaniu wykorzystano spostrzeżenia etyka i aksjolingwisty, a także lekarza klinicysty, te ostatnie, w przedmiocie sumienia, jako elementu relacji interpersonalnych. Zwrócono uwagę na rolę i odpowiedzialność nauczycieli-klinicystów w kształtowaniu podmiotowej jakości komunikacji lekarz – pacjent. Włączenie kompetencji komunikacyjnych do kanonu deontologicznego lekarza wydaje się być postulatem wspólnym etyków i zatroskanych o jakość tych kompetencji nauczycieli-klinicystów.
Reviewer's comments on the document:
Artykuł koncentruje się na roli komunikacji w relacjach lekarza z pacjentem. Rozważania prowadzone są na podstawie badania ankietowego lekarzy anestezjologów. Zwrócono uwagę nie tylko na potrzebę komunikacji lekarza z pacjentem, ale przede wszystkim na jakość tej komunikacji. Autor wskazuje na potencjalne zagrożenia mogące wynikać z nieprawidłowej komunikacji oraz przedstawia przeszkody i bariery w skutecznej rozmowie. Szczególnie wartościowa wydaje się próba odpowiedzi na pytanie dlaczego lekarze bywają niechętni budowaniu trwalszych, werbalnych relacji z pacjentami. Artykuł posiada prawidłową metodologię badań eksperymentalnych w postaci kwestionariusza ankiety, oraz opublikowany jest w branżowym czasopiśmie medycznym co znacząco podnosi jego wartość oraz sprawia iż dociera do grupy docelowej. Ważne wydaje się nie tylko podanie wyników, ale również przedyskutowanie ich oraz wyciągniętych z nich wniosków z etykiem.
Where to find it:

Anestezjologia i Ratownictwo 2010; 4: 99-110

back to the list