Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Book
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Jak rozmawiać z pacjentem
Name of author(s): P.R. Mayerscough, M. Ford
Name of publisher: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Language of the publication: Polish
Language of the review: Polish
Summary:
Autor opracował tę książkę poświęconą komunikacji międzyludzkiej z myślą o pracownikach służby zdrowia. Jego zdaniem każdy lekarz powinien umieć tak rozmawiać z pacjentem, aby postawić diagnozę i określić dalsze leczenie, nie tracąc jednocześnie okazji do wykorzystania kontaktu jako środka terapeutycznego. Myerscough udziela praktycznych porad, jak postępować w rozmowie z pacjentem nieśmiałym, spiętym, pełnym uprzedzeń, agresywnym, zamkniętym w sobie. W kolejnych rozdziałach znalazły się wskazówki dotyczące prowadzenia rozmowy z osobami w różnym wieku i z różnymi schorzeniami. Autor omawia w nich czynniki ułatwiające i utrudniające komunikację, poświęca wiele uwagi problemowi poruszania tematów trudnych i drażliwych (takich jak seksualność, bezpłodność, śmierć.) Książka napisana jest przystępnym językiem i zawiera wiele zaczerpniętych z życia przykładów rozmów z pacjentami.
Reviewer's comments on the document:
Autorzy w recenzowanej książce poruszają tematykę komunikacji lekarza z pacjentem. Jasno określona została rola zarówno jednej jak i drugiej strony pozwalająca zdefiniować scenariusz rozmowy w różnych przypadkach. Opisano zarówno czynniki ułatwiające komunikację jak i potencjalne problemy na które można natrafić podczas praktyki. Wartościowe wydaje się wskazanie na różnice w komunikacji z różnymi typami pacjentów – dziećmi, osobami starszymi czy osobami śmiertelnie chorymi. Wskazano również w jaki sposób samemu rozwijać swoje umiejętności. Z punktu widzenia empatycznego podejścia do pacjenta bardzo dużą wartość przedstawia rozdział omawiający komunikację wyrażająca troskę.
Where to find it: ---

back to the list