Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Web Article
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Psychologiczne czynniki mające znaczenie w relacji pacjent - personel medyczny
Name of author(s): Maria Dąbrowska
Name of publisher: Psychologia.net.pl – portal psychologiczny
Language of the publication: Polish
Language of the review: Polish
Summary:
Obserwując dzieje medycyny, bez wahania można stwierdzić, że dynamicznie się rozwija, a tym samym jej skuteczność wzrasta. Zmieniający się styl życia ludzi i świat, który nas otacza, stawia jednak ciągle nowe wyzwania. Patrząc na wszystkie nowe osiągnięcia medycyny takich jak rozwój biologii molekularnej czy genetyki, nie możemy dopuścić, aby podmiot oddziaływań tych osiągnięć znikną z pola widzenia. Z tego powodu ważnym elementem w procesie leczenia są psychologiczne czynniki wpływające na relacje między pacjentem, a personelem medycznym. Celem pracy jest przedstawienie czynników, które determinują te relacje oraz ich opis. Aby to uzyskać musimy zapoznać się z różnymi modelami relacji personel medyczny - pacjent, rozróżnić czynniki pozytywne i negatywne, a także dowiedzieć się, jakie relacje zachodzą pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu interdyscyplinarnego a chorym. Podjęty temat jest ważny w medycynie, ponieważ duży wpływ na zdrowie pacjenta ma podejście personelu medycznego do jego osoby, a także postawa pacjenta wobec personelu, co wynika z psychologicznego punktu widzenia.
Reviewer's comments on the document:
W recenzowanej pracy przedstawiono modele relacji pacjent – personel medyczny.. Wchodzenie w interakcję z pacjentem jest nieodzownym elementem pracy zarówno lekarzy jak i pielęgniarek, dlatego zwrócić należy szczególną uwagę na ich sposób komunikacji z chorym. Nieodpowiednie podejście do pacjenta skutkować może jego nieufnym, lub nawet wrogim nastaiwieniem, co zniszczyć może najlepsze nawet starania we wdrożeniu właściwej terapii. Opisano możliwe relacje zachodzące pomiędzy dwoma podmiotami z podziałem na role zarówno lekarza jak i pacjenta. Szczególną uwagę poświęcono empatii jako elementowi prawidłowych relacji pacjent - personel medyczny. Wartościowe wydaje się opracowanie skupiające się na sposobie przekazywania informacji pacjentowi kładące szczególny nacisk na rozmowę z nim.
Where to find it:

http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=378

back to the list