Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Web Article
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Rozmowa z pacjentem czynnikiem decydującym o powodzeniu leczenia bólu
Name of author(s): ---
Name of publisher: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
Language of the publication: Polish
Language of the review: Polish
Summary:
Komunikacja pomiędzy pacjentem a lekarzem jest jednym z najistotniejszych elementów przy diagnozowaniu i leczeniu bólu przewlekłego. Potwierdzają to najnowsze wyniki badań opracowane przez ekspertów kampanii CHANGE PAIN. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez dra n. med. Gerharda H.H. Müller-Schwefe przewodniczącego Niemieckiego Stowarzyszenia Leczenia Bólu (DGS), obecnie stosowane metody leczenia przewlekłego bólu są często niewystarczające. Kluczową rolę we właściwym zrozumieniu sytuacji pacjenta odgrywa komunikacja z lekarzem. W wielu przypadkach zdarza się, że indywidualne cele leczenia nie są wystarczająco określone. Zdefiniowanie celów terapii jest niezbędnym warunkiem skutecznego leczenia bólu. Podstawą skutecznej terapii powinno być obopólne zdefiniowanie celów i oczekiwań zarówno lekarza jak i pacjenta. Jedynie pełne określenie stanu przez pacjenta oraz prawidłowe jego zrozumienie przez lekarza prowadzić może do skutecznego współdziałania we wdrażaniu odpowiedniej terapii przeciwbólowej.

Reviewer's comments on the document:
Publikacja prasowa na temat kampanii leczenia bólu. Zwraca ona uwagę na wagę rozmowy pacjenta z lekarzem w stawianiu diagnozy. Nieprawidłowa diagnoza często jest wynikiem zaniedbania lekarza który niewystarczająco rozmawia z pacjentem na temat jego objawów i dolegliwości.Często również jednak możemy spotkać postawę zamkniętą ze strony pacjenta, który niewystarczająco informuje lekarza odnośnie swoich oczekiwań. Powstający brak komunikacji wynikający z braku otwartości jednej lub obu ze stron praktycznie uniemożliwia przeprowadzenie skutecznej terapii. Do prowadzenia prawidłowego procesu leczenia konieczne jest zrozumienie i empatia które pozwolą na dobranie odpowiednich metod terapeutycznych, ale i również są wartością samą w sobie dla pacjenta.
Where to find it:

http://www.prawapacjenta.eu/?pId=2297

back to the list