Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Book
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Rozmawiać z pacjentem. Podręcznik doskonalenia umiejętności komunikacyjnych i budowania partnerskich relacji; wskazówki dla lekarzy.
Name of author(s): Gordon Thomas, Sterling Edwards W.
Name of publisher: Wydawnictwo SWPS
Language of the publication: Polish
Language of the review: Polish
Summary:
Liczne badania wskazują, że duża część pacjentów jest niezadowolona ze swych relacji z pracownikami służby zdrowia. Źródłem tego niezadowolenia rzadko jest niekompetencja tych ostatnich. Częściej jest to brak umiejętności nawiązywania kontaktu psychicznego z chorymi. Większości pacjentów brakuje odwagi, by pytać o wszystko, co ich niepokoi, i często nie rozumieją dokładnie tego, co do nich mówi profesjonalista. Określony sposób prowadzenia rozmowy może mieć znaczenie terapeutyczne i pomagać ludziom w konstruktywnym uporaniu się z własnymi negatywnymi emocjami, w znajdywaniu rozwiązań swych problemów i poddaniu życia samokontroli. Te umiejętności niesienia pomocy mogą być szczególnie użyteczne dla wszystkich, którzy mają do czynienia z pacjentami.
Reviewer's comments on the document:
Książka jest podręcznikiem mającym na celu doskonalenie umiejętności komunikacji lekarza z pacjentem. Uczy ona jak efektywnie słuchać, przeprowadzać wywiad, przełamywać blokady w komunikacji z pacjentem, jak budować oparte na współpracy relacje, jak rozwiązywać potencjalne konflikty czy jak przygotować pacjenta na niepomyślną diagnozę. Zważywszy na znaczące zaniedbania w edukacji interakcji personalnej wśród polskich lekarzy pozycję oceniam jako bardzo wartościową. Wyjątkowo cenne wydają się wskazówki jakich autor udziela młodym (i nie tylko) adeptom sztuki lekarskiej, które pozwalają wykorzystać jego wieloletnie doświadczenie w budowaniu relacji z pacjentem do podniesienia jakości własnej praktyki. Szczególną uwagę zwrócono na umiejętność słuchania pacjenta, co wyróżnia książkę spośród dostępnych na rynku – rzadko podręczniki komunikacji skupiają się na słuchaniu, najczęściej można spotkać poradniki jak skutecznie mówić do / rozmawiać z pacjentem.
Where to find it:

---

back to the list