Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Book
Methodology addressed by the publication:Parents pedagogy
Title of document: Etika, ošetrovateľstvo
Name of author(s): M. Nemčeková a kol.
Name of publisher: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, 2008 (AFPh UP 219/301)
Language of the publication: Slovak
Language of the review: Slovak
Summary:
Vysokoškolská učebnica pre študentov ošetrovateľstva a pedagógov. Učebnica má dve hlavné kapitoly: Teoretické východiská ošetrovateľskej etiky a Etické problémy v ošetrovateľskej starostlivosti. Kniha sa zameriava hlavne na problémy témy ako sú: miesto etiky vo filozofii a v živote, koncepciu človeka v paradigmatickom systéme ošetrovateľskej vedy, morálne rozhodovanie v ošetrovateľskej praxi, ľudské práva a hodnoty v zdravotnej starostlivosti a etické aspekty poskytovania domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Ošetrovatelia, hlavne ošetrovatelia domácej ošetrovateľskej starostlivosti prichádzajú do kontaktu s rodinami a celým okolím, ktoré pacienta ovplyvňuje, stretávajú sa s intímnymi a ďalekosiahlymi otázkami a situáciami, kde je nanajvýš potrebné dodržiavať etické zásady.

Reviewer's comments on the document:
Dôležitá publikácia pre project určená pre študentov a pracovníkov v oblasti ošetrovateľstva. Zaoberá sa málo známymi a frekventovanými témami v tejto oblasti ako je etika a ľudské práva a hodnoty v ošetrovateľstve. Z hľadiska projektu sa týka dôležitých zručností a vedomostí, hlavne nasledovných:
Byť schopný pracovať v súlade s platnou legislatívou, zákonmi a vyhláškami, kotré súviaisia s profesionálnou, trestnoprávnou a civilnou zodpovednosťou, ktorú si vyžaduje rola manažéra jednotlivého prípadu.
Byť schopný aplikovať etický a deontologický prístup.
Byť schopný diferncovať inštitucionálnu starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a zdravotné služby domácej zdravotnej a sociálnej starostlivosti v sociálnom a zdravotníckom vzdelávaní.
Byť schopný získavať vedmosti a zručnosti o príbuzných a osobné informácie o pacientovi: životný príbeh pacienta, rôzne stránky jeho života, vzťahy, zvyky a činnosť v bežnom živote.
Where to find it: www.fhv.umb.sk/.../accountPropertiesAttachment...

back to the list