Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Report
Methodology addressed by the publication:Parents pedagogy
Title of document: Sieťovanie sociálnych služieb – Bratislavský samosprávny kraj.
Name of author(s): Gabriella Németh
Name of publisher: Správa pre parlamant Bratislavského VUC 1.10.2010
Language of the publication: Slovak
Language of the review: Slovak
Summary:
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Bratislavskom samosprávnom kraji v súvislosti s platným zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorým sa ukladá vykonať koncepciu sociálnych služieb vo vyšších územných celkoch. Predkladaná koncepcia má dve časti: analytickú a koncepčnú. Stratégia je plánovaná na obdobie 4 rokov.
Reviewer's comments on the document:
Predložená koncepcia je dôležitá z hľadiska realizácie nového Zákona o sociálnych službách, kedy musí VUC nastaviť parametre príspevkov voči Domovom sociálnych služieb na území VUC
Where to find it: www.region-bsk.sk/SCRIPT/ViewFile.aspx?docid=84

back to the list