Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Report
Methodology addressed by the publication:Parents pedagogy
Title of document: Ako zabezpečiť dostupnosť sociálnej starostlivosti pre tých, ktorí ju potrebujú.
Name of author(s): Spracovala: O. Reptová
Name of publisher: Mesa 10 Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy, 20. Február 2012
Language of the publication: Slovak
Language of the review: Slovak
Summary:
Príspevok je o kľúčovej diskusii o systéme financovania sociálnych služieb v SR v najbližšom období ako aj perspektívy do budúcnosti. Diskusia poslancov a odborníkov s rôznymi návrhmi na riešenie danej problematiky, kedy sa ukázala v podstate zhoda , že kľúčovým problémom sú financie a systém viaczdrového financovania týchto služieb.Ekonomika verejných služieb ako rozhodujúce fenomén do budúcnosti v súvislosti so zýšenými požiadavkami na sociálne služby. Je dôležité vytvoriť jasné a pevné pravidlá pre občanov, poskytovateľov a garantov, t.j. pre obecnú a regionálnu samosprávu.
Ďalší problém je duálnosť sociálneho a zdravotníckeho systému, ktorý neumožňuje spresniť náklady na hlavu pacienta - nie sú prepojené tieto dva systémy. Jednoduchšie riešenia jedného systému často zaťažia ten druhý systém. Aj keď nový sociány zákon trochu vyjasňuje jednotlivé sporné oblasti a vytvára väčší prehľad - nie je dostatočný.
Reviewer's comments on the document:
Diskusia Slovenského ekonomického fóra, ktorá sa uskutočnila 20.2.2012 k system nastavenia a financovania sociálnych služieb v SR. Významný príspevok k pokroku v systéme financovania sociálnych služieb v SR z hľadiska nového Zákona o sociálnej starostlivosti. Diskusia sa týka z hľadiska projektu prierezových zručností a vedomostí a to:
Byť schopný definovať pojem zdravia a choroby v rôznych kultúrach.
Byť schopný opísať dejiny uspokojovania sociálnych potrieb a dejiny sociálneho systému.
Byť schopný diferencovať kontext prostredia, situáciu vzťahov a kultúrny a sociálno-ekonomický stav.
Byť schopný definovať potreby zdravotných služieb danej populácie.
Byť schopný pracovať v súlade s platnou legislatívou, zákonmi a vyhláškami, kotré súviaisia s profesionálnou, trestnoprávnou a civilnou zodpovednosťou, ktorú si vyžaduje rola manažéra jednotlivého prípadu.
Byť schopný aplikovať etický a deontologický prístup.
Byť schopný diferncovať inštitucionálnu starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a zdravotné služby domácej zdravotnej a sociálnej starostlivosti v sociálnom a zdravotníckom vzdelávaní.
Byť schopný získavať vedmosti a zručnosti o príbuzných a osobné informácie o pacientovi: životný príbeh pacienta, rôzne stránky jeho života, vzťahy, zvyky a činnosť v bežnom živote.
Where to find it: www.mesa10.sk/.../79DK_SEF_Sprava_20_februa...

back to the list