Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Newspaper / Magazine article
Methodology addressed by the publication:Parents pedagogy
Title of document: Za rovnaké služby chcú poskytovatelia rovnaké peniaze.
Name of author(s): Tlačová správa - Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb
Name of publisher: Vyhlásenie Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb Slovenskej Republiky, 23.2.2010
Language of the publication: Slovak
Language of the review: Slovak
Summary:
Tlačová správa, v ktorej Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb Slovenskej Republiky poukazuje a apeluje na nerovnovážny stav a nesystematické riešenie finačného mechanizmu pre poskytovateľov sociálnych služieb.
Reviewer's comments on the document:
Zrovnoprávniť neverejných poskytovateľov sociálnych služieb s verejnými tak, aby za rovnaké služby dostávali rovnaké príspevky, žiada Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR. Spustili preto petíciu za rovnoprávnosť klientov sociálnych služieb a zároveň oslovili všetkých poslancov parlamentu, aby novelizovali zákon o sociálnych službách.Terajšia právna úprava podľa predsedníčky asociácie Milady Dobrotkovej diskriminuje neverejných poskytovateľov, čím ich v podstate likviduje. Chaos podľa asociácie spôsobuje predovšetkým systémová chyba, doteraz sa totiž nestanovili normatívy na jedno miesto, pevná cena príspevku, ktorú by verejní a i neverejní poskytovatelia sociálnych služieb dostávali za starostlivosť o jedného človeka. Dochádza tak k veľkým rozdielom vo financovaní jedného miesta. Ďalším problémom je, že peniaze smerujú predovšetkým do zariadení, ktoré zriadila samospráva. Vyššie územné celky či mestá však už nechcú prispievať ďalším, neverejným poskytovateľom, ktorí plnia tú istú službu. Asociácia navrhuje zmenu zákona tak, aby občania mali rovnaký nárok na príspevok bez ohľadu na to, či službu poskytuje verejný alebo neverejný poskytovateľ a bez ohľadu na kraj, v ktorom im je služba poskytovaná. Občan má právo na slobodný výber poskytovateľa bez sankcie, že nedostane príspevok, ak neprijme ponuku samosprávy
Where to find it: www.csz.sk/str=detail_ztlace&sprava...

back to the list