Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Book
Methodology addressed by the publication:Parents pedagogy
Title of document: Transformácia zariadení sociálnych služieb
Name of author(s): Slavomir Krupa a kolektív.
Name of publisher: Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Bratislava 2007 (s podporou programu EQUAL)
Language of the publication: Slovak
Language of the review: Slovak
Summary:
Kniha sa zaoberá transformáciou domovov sociálnych služieb s cieľom sociálnej a pracovnej integrácie jej obyvateľov a opracuje s dvomi základnými termínmi: a/ Decentralizácia štátnej správy, dekoncentrácia štátnej správy, reforma štátnej
správy, decentralizácia sociálnych služieb
b) Transformácia sociálnej politiky, transformácia sociálnych služieb.
Kniha sa tiež zaoberá komparáciou sociálnych služieb v SR a zakladajúcich krajinách EU., dôvodmi transformácie sociálnych služieb v SR a systému vzdelávania ako kľúčovému nástroju transformácie v tejto oblasti.
Reviewer's comments on the document:
Publikácia je veľmi dôležitá pre projekt, pretože sa primárne zaoberá procesom transformácie sociálnych služieb v SR, komparáciou týchto služieb v SR s inými európskymi systémami a procesmi, ktoré je treba urobiť v tejto oblasti.
Where to find it: www.rsps.sk/download/transformacia_dss.pdf

back to the list