Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Report
Methodology addressed by the publication:Parents pedagogy
Title of document: Sociálna práca s deťmi so syndrómom CAN.
Name of author(s): Michaela Lipčáková
Name of publisher: Prešovská univerzita 2005
Language of the publication: Slovak
Language of the review: Slovak
Summary:
Na Slovensku je približne 500 – 600 detí so syndrómom CAN (týrané a zneužívané deti), Syndróm CAN je definovaný ako „poškodenie telesného, duševného i spoločenského stavu a vývoja dieťaťa, ktoré vznikne v dôsledku akéhokoľvek nenáhodného jednania rodičov alebo inej dospelej osoby, ktoré je v danej spoločnosti hodnotené ako neprijateľné. Sociálna práca predstavuje významné miesto pri práci s deťmi so syndrómom CAN,pretože tieto deti sú jednou z cieľových skupín, ktorým sa sociálna práca venuje a snaží sa impomôcť, pričom čerpá poznatky aj z iných vedných disciplín. Sociálna práca sa radí k
pomáhajúcim profesiám, keďže je významnou súčasťou pomoci smerujúcej k obnovepôvodného stavu. V minulosti bola orientovaná skôr represívne, ale v súčasnosti sa tento
trend zmenil na vyzdvihovanie preventívnych aktivít.

Reviewer's comments on the document:
Článok je dôležitý pre projekt z hľadiska témy, pretože analyzuje metódy práce, ošetrovania a návod ako a kde zohnať finančné prostriedky na prácu s deťmi , ktoré trpia syndrómom CAN a pojednáva zároveň o všetkých legislatívnych možnostiach a úpravách v tejto oblasti.
Where to find it: www.pulib.sk/pub2/FF/Chovanec1/pdf

back to the list