Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Web Article
Methodology addressed by the publication:Parents pedagogy
Title of document: Proces terénnej sociálnej práce s vylúčenými komunitami.
Name of author(s): Alena Ambrózová a kol.
Name of publisher: PDCS Bratislava 2006
Language of the publication: Slovak
Language of the review: Slovak
Summary:
Praktická príručka pre tých, ktorí pracujú v teréne, s opisom celého procesu terénnej práce, aby ho dobre zvládli.
Cieľovou skupinou sú občania postihnutí alebo ohrození sociálnym vylúčením, občania žijúci v uzavretých sociálne izolovaných komunitách s relatívne vysokou mierou sociálnej odkázanosti a sociálne patologických javov zapríčinených najmä dlhodobou nezamestnanosťou. Program sa uskutočňuje prostredníctvom 184 obcí a 4 mimovládnych organizácií. Aby bolo možné zabezpečiť kvalitu terénnej sociálnej práce na toľkých pracoviskách s takým množstvom pracovníkov, bolo nevyhnutné vypracovanie štandardov kvality terénnej sociálnej práce.
Prvým krokom pre zabezpečenie kvality výkonu sociálnej práce v obciach s vylúčenými komunitami má byť odborné vzdelávanie a supervízia pracovníkov programu. Akreditovaný vzdelávací program Terénna sociálna práca a supervízia pre program FSR sme realizovali v rokoch 2005 - 2007.


Reviewer's comments on the document:
Tento odkaz sa týka projektu z hľadiska toho, že sa v v uvedenom programe pracuje so sociálne vylúčenými komunitami a aj so staršími sociálne odkázanými občanmi. Sú tam uvedené všetky základné techniky sociálnej práce ako aj starostlivosti o starších občanov.
Where to find it: www.pdcs.sk/…Proces_terennej_socialnej_prace.pdf

back to the list