Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Book
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Vybrané ošetrovateľské diagnózy v klinickej praxi.
Name of author(s): Elena Gurková a kol.
Name of publisher: Osveta 2009
Language of the publication: Slovak
Language of the review: Slovak
Summary:
Štandardná terminológia ošetrovateľských diagnóz prezentovaná klasifikačným systémom NANDA International usmerňuje vymedzenie rozsahu autonómnej ošetrovateľskej praxe, zameranie výskumu, ako aj rozvoj ošetrovateľskej teórie.
Reviewer's comments on the document:
Kniha je veľmi dôležitá pre project z hľadiska oboznámenia sa so štandardnou terminológiou ošetrovateľských diagnóz systémom NANDA International.
Where to find it: www.martinus.sk

back to the list