Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Book
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Teória a prax manažmentu v ošetrovateľstve.
Name of author(s): Mária Kilíková a Viera Jakušová
Name of publisher: Osveta 2008
Language of the publication: Slovak
Language of the review: Slovak
Summary:
Učebnica je určená pre študentov fakúlt zdravotníctva a ošetrovateľstva, ako aj pre nelekárske študijné programy. Manažment v ošetrovateľstve je aplikovanou vednou disciplínou, ktorá by mala upevniť spoločenské postavenie sestry - manažérky v multidisciplinárnom tíme. Zároveň má za cieľ naučiť kľúčovým manažérskym činnostiam sestry - manažérky na všetkých stupňoch riadenia. Je nevyhnutné riešiť otázku motivácie zamestnancov, často diskutovanú otázku implementácie procesu zmeny, implmentácie manažérskych funkcií a rolí sestry - manažérky v manažmente ošetrovateľstva. Očakáva sa aktívny záujem a tvorivý prístup k manažmentu ošetrovateľskej starostlivosti od každej sestry bez ohľadu na jej funkčné zaradenie.

Reviewer's comments on the document:
Kniha je kľúčová pre project, pretože rieši zásadný problem prístupov k riadeniu v ošetrovateľskej oblasti. Manažment v ošetrovateľstve je dnes kľúčový z hľadiska efektívneho prístupu k riadeniu vo verejných a súkromných sociálnych zariadeniach. Táto oblasť je v súčasnosti veľmi slabo pokrytá dobrou literatúrou, preto je táto kniha z tohoto pohľadu veľmi užitočná.
Where to find it: www.martinus.sk

back to the list