Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Book
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Ošetrovateľské konceptuálne modely.
Name of author(s): Katarína Žiaková a kol.
Name of publisher: Osveta 2007
Language of the publication: Slovak
Language of the review: Slovak
Summary:
Publikácia by mala slúžiť študentom ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie, pedagógom, sestrám a pôrodným asistentkám a zároveň aj iným zdravotníckym pracovníkom. Autori sa venujú vybraným konceptuálnym modelom, ktoré do publikácie zaradili z historického (napr. Nighingaleová, Hendersonový), ako aj súčasného (napr. Oremová, Royová a iné) významu modelu pre ošetrovateľskú teóriu a prax.
Reviewer's comments on the document:
Kvalita života sa tak stáva predmetom mnohých interpretácií a jej obsah nie je jednoznačne vymedzený. V posledných dvoch desaťročiach zaznamenávame výrazný nárast záujmu o kategóriu kvality života v ošetrovateľstve. Cieľom ošetrovateľskej starostlivosti nie je len zlepšenie zdravotného stavu, ale aj zabezpečenie čo najvyššej úrovne kvality života. Častokrát sa v klinickej praxi alebo v rámci výskumu stretávame s neadekvátnym používaním, resp. univerzálnym používaním pojmu kvalita života. Ako teda môžeme kvalitu života vymedziť v ošetrovateľstve? Aké sú jej definujúce znaky v kontexte ošetrovateľstva?
Where to find it: www.martinus.sk

back to the list