Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Book
Methodology addressed by the publication:Parents pedagogy
Title of document: Pedagogika v ošetrovateľstve.
Name of author(s): Vlasta Závodná
Name of publisher: Osveta 2006
Language of the publication: Slovak
Language of the review: Slovak
Summary:
Učebnica je určená študentom, ktorí sa pripravujú na ošetrovateľskú profesiu. Sestra je v bezprostrednom kontakte s osobami zdravými, chorými, ich rodinnými príslušníkmi a s ostatnými, ktorí prichádzajú do zdravotníckych zariadení. Sestra musí byť schopná aktívne pôsobiť na zdravotné uvedomienie, zdravotnú kultúru nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale aj v komunite. Sestra má byť pripravená na plnenie roly edukátorky v primárnej, sekundárnej a terciárnej zdravotnej starostlivosti.Pedagogika v ošetrovateľstve má významné miesto, pretože vedie k podporovaniu a upevňovaniu zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Preto je nevyhnutné, aby mala sestra vedomosti z pedagogiky, komplexne zvládla edukáciu, osvojila si praktické edukačné postupy a zásady, ktoré bude uplatňovať v ošetrovateľskom procese.
Reviewer's comments on the document:
Kľúčová učebnica pre výchovu ošetrovateľov na všetkých školách, ktoré sa týmto vzdelávaním zaoberajú.
Where to find it: www.martinus.sk

back to the list