Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Book
Methodology addressed by the publication:Parents pedagogy
Title of document: Základy multikultúrneho ošetrovateľsva
Name of author(s): Miroslava Lišková, Iveta Nádaská a kol.
Name of publisher: Osveta 2006
Language of the publication: Slovak
Language of the review: Slovak
Summary:
História prípravy na povolanie jedincov s mentálnym postihnutím na Slovensku v rôznych meniacich sa politických a ekonomických situáciách ako stredobod záujmov špeciálnych pedagógov, psychológov, lekárov i ďalších odborníkov. V knihe sa opisujú úspechy výchovy a vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím a vytváranie systému profesijnej prípravy v odborných učilištiach. Ide však najviac o to, ako zaradiť mentálne postihnutých do bežného pracovného života bez segregácie. To si vyžaduje zmenu kultúry - väčšinovej spoločnosti a zamestnávateľov, aby dokázali vytvoriť podmienky pre prácu týchto ľudí v bežnom pracovnom prostredí. Vyžaduje to zmenu myslenia aj od spolupracovníkov, aby dokázali partnersky prijať človeka s mentálnym postihnutím.
Reviewer's comments on the document:
História prípravy na povolanie jedincov s mentálnym postihnutím na Slovensku dokazuje, že aj pri meniacej sa politickej a ekonomickej situácii bola vždy stredobodom záujmov špeciálnych pedagógov, psychológov, lekárov i ďalších odborníkov. Úspech výchovy a vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím spočíva vo vytvorení systému profesijnej prípravy v odborných učilištiach. Z hľadiska tejto perspektívy je potrebné zmeniť celú kultúru nazerania na mentálne postihnutých, zbaviť spoločnosť fóbií a pomôcť mentálne postihnutým sa zaradiť do bežného života naplneného prácou ako podstatného prvku prežívania šťastného života. Profesijná príprava mentálne postihnutých vyžaduje tímový prístup odborníkov a je nemysliteľná bez zaradenia jednotlivca do pracovného procesu. Njarozšírenejšou formou zaradenia mentálne postihnutých sú chránené dielne, pričom mentálne postihnutí sú často spolu v komunite.
Where to find it:

back to the list