Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Experiences

Training > Experiences

Personal Experience

back to the list

Láska v samote

Silvia Grisová
Language: Slovak
Country: Slovakia
Typology: health care professionals
Text:
Anna má 89 rokov, už 31 rokov je na dôchodku. Bola vydatá a manžel jej zomrel pred 32 rokmi, deti spolu nemali. Pred 24 rokmi sa zoznámila so svojim druhom, s ktorým prežili krásnych 22 spoločných rokov, chodievali spolu na dovolenky, na výlety, vedeli sa porozprávať a zdieľať každodennosť. Jej životný druh v posledných rokoch začal trpieť Parkinsonovou chorobou, ktorá sa v posledných dvoch rokoch veľmi zhoršila a Anna už nevládala starať sa o neho, Preto starostlivosť prevzala jeho dcéra, bohužiaľ si to ale vyžadovalo, že sa musel presťahovať k nej. A tak má Anna už skoro 2 roky kontakt so svojim životným drzhom len občas, keďsa jej podarí pri jej obmedzenj mobilite ísť ho navštíviť. Domácnosť jeho dcéry je na prudšom kopci, ktorý tvorí pre Annu skoro neprekonateľnú prekážku. Od kedy sa choroba jej životného druha zhoršila a starostlivosť o neho musela prevziať jeho rodina ona žije sama, druh jej chýba, ale jej čiastočná imobilita jej neumožnuje ho navštevovať, kedže pešo by k nemu neprešla a príbuzných, ktorí by ju mohli k nemu dopraviť nemá. Pred dvoma týždňami išla na nákup a spadla na schodíku pred vchodom. Nevie povedať ako dlho tam sama ležala, kým išiel okolo sused a privolal jej pomoc. Klientka má v tvári povrchové oderniny pokryté chrastami, heamatóm po celej ľavej polovici chrbta a na ľavom bedre. Je doudieraná, otrasená a má strach z možného pádu. Pamätá sa len, že náhle stratila rovnováhu a následne spadla a sama sa nedokázala postaviť. Už situácia kedy si zvykala na osamelý život bola pre ňu ťažká, pád ju ale k tomu ešte zbavil sebaistoty, má bolesti a pohybuje sa neisto po byte, má minimálnu penziu takže si nemôže dovoliť platiť opatrovateľku v 24 hodinovej starostlivosti. Sestra ako vzťahová osoba navštevuje Annu denne v dohodnutom čase predpoludním a vedie s ňou rozhovory počas podpory pri celkovej telesnej hygiene a obliekaní. Motivuje Annu k prebratiu maximálneho množstva sebaobslužných činností, ktoré jej aktuálne umožňuje stav po úraze a zároveň ju vedie k učeniu sa bezpečným vzorcom pohybu po byte , schodisku a v obci. Anna si osvojuje pod vedením ako sa môže bezpečnejšie a s istotou pohybovať v známom prostredí, s tým, že využíva prostredie ako miesta na pridržanie sa. Anna cvičí tiež pod vedením sestry jednoduché kártke cviky pre tréning stability a koordinácie v rámci pohybu pri bežných sebaobslužných činnostich. Sestra sprostredkovala Anne núdzový telefón s náramkom na privolanie pomoci zvonením v centrále kdekoľvek sa Anna nachadza v dosahu prístroja. Pre prípad, že by opať spadla. Anna rozpráva sestre o svojom, živote teraz , ale aj o svojej minulosti a o zážitkoch s druhom. Rozhovory jej pomáhajú spomínať na to pekné čo zažila a sestra kladením pozitívnych otázok cielene podporuje vynáranie sa pekných spomienok, Anne prináša úľavu keď zažíva pocit vďačnosti za to dobré čo ju v živote stretlo a aj za to, že v sestre našla pre seba podpornú a spriaznenú dušu. Teší sa na jej pravidelný príchod má rada jej spoločnosť a možnosť zdielať s ňou bežné zážitky z jej života. Rada prijíma jej podporu a pomoc pri sebaobslužných činnostiach, napríklad keď jej Anna umyje tie časti tela kam si sama nedosiahne. Keď jej pomôže nakrémovať celé telo. Anna niekedy chytí spontánne sestru za ruku a len v tichosti sediac drží jej ruku vo svojich dlaniach a občas poznamená, že je rada že sestra je tu. Často ani nepotrebuje nijakú konkrétnu výpomoc v domácnosti. Svojim plynulým a miernym tempom svoje činnosti sama zvládne a tak sestre rozpráva čo už všetko dnes spravila. OBJECTIVES: Zmierniť pocit osamotenosti a poskytnúť denne zmysluplnú spoločnosť a napomôcť znovunadobudnúť istotu v samostatnej mobilite v byte a v obci, zabezpečiť dostupnosť pomoci. MEANS AND STRATEGY:Poskytnutie spoločnosti, prejavenie záujmu a vzťahu, motivačný,navádzajúci a úľavu prinášajúci rozhovor, podpora pri sebaobslužných činnostiach, tréning koordinácie a stability jednoduchými asistovanými cvičeniami CONCLUSIONS: Klientka potrebuje spoločnosť a znovu nadobudnúť istotu v samostatnom pohybe, potrebuje poznať spôsob ako predchádzať pádom a mať dostupné privolanie nevyhnutnej pomoci v čase keď je sama, aby mohla obnoviť prirodzené sociálne kontakty


Your comments are welcome.
Fill the form and click "Send message".

PASSWORD (*required)

NAME (*required)

COUNTRY (*required)

TYPOLOGY (*required)

Message