Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Experiences

Training > Experiences

Personal Experience

back to the list

Po tých schodoch som behala denne

Kristína Vančová
Language: Slovak
Country: Slovakia
Typology: health care professionals
Text:
Eva žila svoj príjemný každodenný život v malom mestečku spolu so svojim manželom a osemročnou dcérkou. Kúsok od domu boli mestské schody, trochu zošlapané a hladké, po ktorých už niekoľko rokov vždy ráno zbehla kúpiť do pekárne čerstvé pečivo k raňajkám, potom sa vždy rodičia vybrali do práce a dcérka do neďalekej školy. To ráno boli schody mierne vlhké po nočnom daždi. Pošmykla sa a spadla. Keď sa chcela postaviť zacítila silnú bolesť v pravej nohe a v oblasti bedra. Pád ju vystrašil, udrela si aj hlavu. Ešte sa chvíľu pokúšala postaviť, ale bolesť a strach boli silnejšie. Okoloidúca suseda po krátkom rozhovore zavolala sanitku aj manželovi. Evu odviezli do nemocnice a v priebehu najbližších hodín operovali. Na piaty deň po zákroku ju prepustili do domáceho ošetrenia s tým , že končatinu smie normálne používať, ale nepreťažovať, odporučili aj fyzioterapiu. Eva sa veľmi snaží všetko zvládnuť sama, manžel aj dcérka jej pomáhajú. Pre ňu je však veľmi nepríjemné cítiť sa ako záťaž vo vlastnej domácnosti. S manželom sa dohodli, že požiadajú o profesionálmu podporu, kým sa jej zdravotný stav nezlepší natoľko, že sa naučí vykonať samostatne všetky sebaobslužné činnosti. Lekár jej povedal, že rekonvalescencia bude trvať tak 4 – 6 týždňov. Eva má obrovské modriny na vonkajšej strane stehna a bedre a desia ju. Pri prvej návšteve sa sestra rozpráva s Evou o tom, čo je pre ňu v tejto zmenenej siuácii dôležité zvládnuť a čo vníma ako záťaž. Eva rozpráva, že ju desia modriny, cíti sa veľmi neisto keď si sadá a vstáva, bojí sa sama chodiť aj keď sa pridržiava predmetov, či má k dispozícii barle. V kúpeľni majú vaňu, bola zvyknutá sa denne ráno osprchovať no teraz to vyzerá ako nezvládnuteľná vec. Rada by si po 10 dňoch už umyla vlasy, nevie si však sadnúť vo vani a stáť sa bojí, aby sa nepošmykla. Je veľmi zaskočená zo situácie kedy obliecť si sama nohavičky a ponožky je ťažká úloha. Sestra vedia s Evou objasňujúci rozhovor, vysvetlí jej že modriny majú pôvod v operačnom zákroku, je to normálna aj keď hrozivo vyzerajúca reakcia tela na zákrok. Vypracujú spolu ošetrovateľský plán a stanovia spoločne krátkodobé ciele. V prvých troch týždňoch sa Eva zmieri s pomocou a spoločne budú absolvovať rannú sprchu a oblečenie ako aj večernú toaletu a prípravu na spánok. Eva spolu so sestrou nájde postupy, pri ktorých ju operovaná noha nebude bolieť a maximálne sa zníži riziko ďaľšieho pádu. Sestra podporuje Evu vo vyjadrovaní obáv aj strachu a straty istoty a normalizuje jej prežívanie. Eva sa upokojuje pri uvedomovaní si toho, že po takom veľkom a prekvapivom úraze je normálne sa obávať, byť neistá a darí sa jej znova nadobúdať istoty samostatnej a dynamickej ženy akou sa cítila byť pred úrazom. Sestra odporučila Eve, aby si kúpila vhodnú pomôcku, sprchovaciu lavičku, ktorú je možné bezpečne upevniť na okraje vane a tak sa sprchovať v sede ako na stoličke. Eva si nachádza si vo vlastej kúpelni spôsob ako si sadnúť s pomocou pridržiavania sa a zábezpeky sestrou na sprchovaciu lavičku nad vaňou a dokáže si s miernou pomocou dokonca sama umyť vlasy. Veľmi sa teší z úspechu a znova začína veriť, že sa jej život dostane čoskoro do bežných koľají. Dohodnú sa však so sestrou , že nebudú riskovať a prvé tri týždne rekonvalescencie bude sestra sprevádzať Evu pri využívaní jej zachovaných zdrojov v sebaobslužných činnostiach a pri hygiene. A v dalších troch týždňoch pridajú aj chôdzu mimo domácnosti a po schodoch. Pričom odbornú fyzioterapiu prevezme fyzioterapeutka 2 x do týždňa, aby si Eva po úraze znova osvojila správne pohybové vzorce. OBJECTIVES: Klientka akceptuje profesionálnu podporu sestry pri dennej hygiene a sebaobslužných činnostiach na obdobie, v ktorom to jej zdravotný stav vyžaduje a pod vedením znova získava istotu v pohybe. Pozná postupy, ktorými sa vyhne bolesti a strate stability. Znova získa nalomené sebavedomie a sebaistotu. Manžel a dcérka tak nebudú preťažený vzniknutou situáciou. MEANS AND STRATEGY: Motivačný a objasňujúci rozhovor s kanalizáciou zaťažujúcich pocitov a s normalizáciou prežívania. Facilitácia prechodných stratégií zvládania, a používanie dostupných pomôcok. Postupné kroky pri beberaní sebaobsluhy s prízvukovaním aj dielčich úspechov. Sestra vedia Evu k uvedomeniu, že zo dňa na deň zvláda samostatne viac. Eva využíva svoju šikovnosť a vynaliezavosť pri bezpečnom zvládaní situácie. CONCLUSIONS Eva potrebuje znova nadobudnúť pocit istoty a kontroly v nových podmienkach. Potrebuje uveriť, že dôsledky úrazu sú prechodná a zvládnuteľná záležitosť. Eva začína vnímať bolesť viac ako signál k zmene postupu a menej ako ohrozenie.


Your comments are welcome.
Fill the form and click "Send message".

PASSWORD (*required)

NAME (*required)

COUNTRY (*required)

TYPOLOGY (*required)

Message