Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Experiences

Training > Experiences

Personal Experience

back to the list

Hojenie rán

Viera Vojtková
Language: Slovak
Country: Slovakia
Typology: health care professionals
Text:
Pán Leo má 78 rokov a žije so svojou partnerkou v domácnosti, už viac ako 40 rokov,deti sa odsťahovali za prácou do iného mesta, celý život sa staral o svoje hospodárstvo, má 116 kg, a pre nedostatočnosť srdca sa pohybuje len veľmi pomaly a ľahko sa zadýcha. Veľmi mu opúchajú nohy, koža na predkoleniach je veľmi šupinatá a tvoria sa na nej rany, ktoré sa prakticky nehoja. Leo celý život ťažko fyzicky pracoval, staral sa o svoje polia a hospodárske zvieratá. Posledné roky však vládal čím ďalej tým menej postupne musel prácu opúšťať až sa napokon rozhodol dať svoju pôdu do prenájmu inému a zvieratá predal, alebo daroval. Bežný deň aj nákupy zvládajú spoločne s partnerkou, dokonca leo ešte šoféruje ich auto. Rany na predkoleniach sa však už viac mesiacov nehoja a pre lea je veľmi namáhavé každý tretí deň ísť k praktickému lekárovi na preväz. Praktický lekár naordinoval Leovi okrem preväzov aj kompresnú liečbu v triede 3. Odporučil Leovi ošetrovanie v domácnosti a kontrolu u lekára len podľa potreby. Leo je celou situáciou vyčerpaný, má strach, že ak sa rany nebudú hojiť, alebo sa zhoršia hrozí mu pobyt v nemocnici a v najhoršom prípade amputácia. Lekár mu veľmi zdôrazňoval, že sa tomu dá predísť svedomitým ošetrovaním rán a dôsledným bandážovaním predkolení. Leo celý život myslel skôr na prácu ako na zdravý životný štýl a tak je pre neho táto situácia veľmi zaťažujúca a nová. Sestra prichádza do domácnosti na vstupný rozhovor a toto všatko sa od Lea dozvedá v rámci odberu anamnézy. Leo je bezradný a bojí sa čo ho to čaká. Sestra si prečíta ordináciu lekára o tom ako treba rany čistiť a preväzovať, aké liečivá je potrebné použiť. Keď je so situáciou oboznámená začnú s Leom spoločne tvoriť plán ošetrovania. Leo potrebuje pomoc pri hygiene nôh, preväze, bandážovaní a zabezpečení liečiv, preväzového materiálu a pomôcok. Sestra sa dohodne s Leom, že v jeho mene potrebné veci objedná a zabezpečí podľa ordinácie lekára a dohliadne aj na finančnú stránku objednávky kedže Leo sa bojí, že to bude celé pridrahé pre ich penziu. Následne sa dohodnú na potrebných preväzoch a návštevách 3 x v týždni. Leo kladie veľa otázok o možnom vývine svojho stavu a obáva sa priebehu liečby. Už po prvej návšteve sestry vyjadruje úľavu, že na situáciu už nie je sám, lebo jeho partnerka mu s tým pomôcť nevie. Pri dalšej návšteva sestra podrobne vysvetlí celý postup čistenia a preväzu a tiež ako účinkuje bandážovanie a prečo pomáha hojiť vredy predkolenia. Každý krok ošetrovania popisuje a vysvetľuje jeho význam. Vysvetľuje účinky obkladu, odstraňovania odumretej rohovinovej kože,čistenia aj peny obsahujúcej kyselinu močovú aj masti, ktorú natiera na rany. Popisuje aké vrstvy má postup preväzu a prečo je to dôležité. Sestra tiež Lea upozorňuje, že liečba si vyžaduje svoj čas a že prvé zlepšania, ktoré si všimne môže očakávať tak o 1- 2 týždne. Previdelné návštevy a priebežné odpovede na všetky Leove postupne sa vynárajúce otázky ako aj previdelnosť a profesionálna istota, priniesli Leovi pocit, že pre jeho uzdravenie sa deje maximum možného. OBJECTIVES: Zmierniť strach, odstrániť pocit bezradnosti, dodržiavať prevenciu zhoršenia kožných problémov vyplývajúcich s chronického ochorenia ciev, zhojenie rán. Prevencia vzniku infekcie a komplikácií. Odstránenie bolesti. MEANS AND STRATEGY:Pravidelný, odborný lege artis preväz a založenie bandáží triedy 3 v domácom prostredí. Zabezpečenie a dostupnosť potrebného materiálu priebežne a pravidelne, objasňujúce a odľahčujúce rozhovory, motivácia Lea k nepretržitej a neprerušovanej liečbe. Vytvorenie priestoru pre nachádzanie zdrojov v Leovej minulosti : statočnosť a vytrvalosť , ktorú mal v práci mu môže pomôcť v uzdravovaní. CONCLUSIONS:Liečba Leovho ochorenia je zdĺhavá a úspechy sa dostavujú kolísavo. Leo potrebuje dostatok priebežnej podpory ako aj čisto odborné ošetrenie. Chyby v postupoch robených laickou starostlivosťou podomácky, či podcenenie prerušenia kompresnej terapie mali v minulosti za následok zhoršenia. Dôslednosť a kontinutia priniesli zlepšenie. Po 4 mesiacoch starostlivosti Leo nemá viac rany, sestra mu nadalej pomáha dodržiavať preventívne ošetrovanie kože a kompresnú liečbu


Your comments are welcome.
Fill the form and click "Send message".

PASSWORD (*required)

NAME (*required)

COUNTRY (*required)

TYPOLOGY (*required)

Message