Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Experiences

Training > Experiences

Personal Experience

back to the list

Kráľ rockenrollu

Karola Martáková
Language: Slovak
Country: Slovakia
Typology: health care professionals
Text:
Pán Peter žije so svojou ženou v dome, obaja sú na dôchodku, majú psa, mačku a záhradu s bazénom. Peter potrebuje sústavnú prítomnosť inej osoby. Občas je dezorientovaný, chodí veľmi neisto, ak ide bez sprievodu často spadne, prevažnú časť dňa trávi sediac či polihujúc na posteli, nálada mu kolíše, niekedy je zlostný a odmietavý. Peter máva lepšie a horšie dni. Má 77 rokov. Celý život pracoval ako zámočník a bol určujúcou hlavou svojej rodiny. Bol zvyknutý riadiť a rozkazovať. Má s manželkou syna, ktorý im pravidelne pomáha a navštevujú sa. Peter je 3 roky po operácii nádoru na mozgu, čiastočne dezorientovaný, má narušenú schopnosť koordinácie pohybov, poruchy stability. Potrebuje kompletnú starostlivosť pri osobnej hygiene, používa izbovú toaletu, ale potrebuje aj ochranné plienkové nohavičky. Treba ho upozorňovať, aby dostatočne pil, kontrolovať či vzal podané lieky a jedlo mu servírovať nakrájané na sústa. Občas pozerá televízor, alebo číta noviny. Sú dni keď je to pokojný starší pán. Máva však dni kedy v noci buntoší, kričí na svoju manželku, žiada rozličné nelogické a nesplniteľné veci, obviňuje prítomných z krádeže jeho peňaženky, ktorú máva pod vankúšom, alebo odmieta pomoc pri hygiene, používa osobné invektívy voči sestre s cieľom vyvolať konflikt. Vie byť podráždený a odmietať akúkoľvek spoluprácu aj vysvetlenia. Občas sa zatne a odmieta aj naordinovanú liečbu. Sestra opakovane menila prístupy, od akceptujúceho, zrkadliaceho, cez snahu argumentovať až po autoritatívny, všetky sa však stretli s odmietnutím a zlosťou. Peter nebol na priamu otázku schopný vyjadriť dôvod svojej frustrácie, štvalo ho skrátka už niekoľko dní všetko a všetci. Manželke už tiež postupne dochádzala trpezlivosť a reagovala naspäť už tiež podráždene. Napätie hustlo. Sestra hľadala zdroj, ktorý by bol v danej situácii pre Petra dostupný a prijateľný. Viedla rozhovor s manželkou čo za mladi a pred ochorením klienta bavilo, čo mu väčšinou zlepšilo náladu. Manželka povedala, že má obľúbenú hudbu. Sestra ju požiadala, aby pustila prehrávač. Ozvali sa piesne Elvisa Presleyho. Sestra upriamila Petrovu pozornosť na hudbu a začala sa pýtať či takú hudbu pozná, či sa mu páči, kedy takú hudbu počúval. Peter viditeľne pookrial a so zápalom v očiach vysvetľoval sestre svoj vzťah k pesničkám, začal si pospevovať a sediac sa hýbať do rytmu. Sestra ho podporila neverbálnou komunikáciou a stojac oproti nemu začala postupne jemne tancovať. Manželka sa s úsmevom na oboch dívala a komentovala, že tanec mal Peter vždy rád. Sestra navrhla Petrovi, že by si dnes namiesto cvičenia mohli skúsiť zatancovať spolu rockenroll a keď rád súhlasil držiac ho za ruky pomáhala mu udržať stabilitu a podporovala jeho spomínanie si na známe pohyby imitáciou. Prestali tancovať až keď sa Peter zadýchal. Jeho napätie sa vytratilo, mal uvolnenú láskavú tvár a bolo možné sa s ním dohodnúť. Sestra mu navrhla, že by spolu namiesto bežnej mobilizácie chôdzou mohli z času na čas tancovať rockenroll. Peter s vďakou prijal zmenu a vtipne poznamenal, že bude musieť trochu potrénovať svoju kondíciu. Napätie v rodine vymizlo. Od vtedy sestra i manželka používajú Petrovu obľúbenú hudbu podľa potreby ako zdroj na jeho pocitové preladenie. OBJECTIVES: Vyvolať u Petra ochotu spolupracovať, odkloniť od negativizmu, preladiť náladu. MEANS AND STRATEGY:P Sestra požiada manželku o spustenie hudby, ktorú má Peter rád a na ktorú pozitívne reaguje. Sestra vedie rozhovor a aktívne počúva, navrhne Petrovi, aby si spolu zatancovali rockenroll namiesto bežného asistovaného cvičenia a mobilizácie po byte. CONCLUSIONS: Peter ožil, teší sa, komunikuje orientovane v situácii, uvedomuje si svoje limity v pohybe a stabilite a súčasne skúša staré známe tanečné pohyby, kontakt so setrou pri tanci mu umožnil cítiť sa mužom a zlepšil jeho náladu.


Your comments are welcome.
Fill the form and click "Send message".

PASSWORD (*required)

NAME (*required)

COUNTRY (*required)

TYPOLOGY (*required)

Message