Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Experiences

Training > Experiences

Personal Experience

back to the list

Nestihla zostarnúť.

Silvia Grisová
Language: Slovak
Country: Slovakia
Typology: health care professionals
Text:
Pani Marieta má 58 rokov, ešte donedávna pracovala v medzinárodnej firme ako tlmočníčka. Žije so svojím manželom a 22 ročnou dcérou, ktorá študuje. Má ešte tri staršie deti, dvoch synov a dcéru, všetci už majú svoje rodiny a pracujú. Marieta mávala pár mesiacov pocit, že jej horšie trávi a podivný pocit preplnenosti v bruchu, napriek tomu, že nikdy veľa nejedávala. Náhle celkom ožltla.Vyšetrenie ultrazvukom ukázalo upchaté žlčové cesty. Po rozsiahlej opeácii brušnej dutiny je zrejmé, že ide o mnohopočetne metastazovanú rakovinu prerastajúcu celú pečeň a metastázy vo viacerých orgánoch. Marieta je po rozsiahlej opeácii brušnej dutiny, ktorá zabránila bezprostredne hroziacej smrti na zlyhanie pečene. Postupne mizne jej kanárikovo žltá farbe kože a zároveň je to pár dní, čo sa zaoberá myšlienkou že jej choroba už nie je v liečiteľnom štádiu. Marieta žila do posledného dňa pred objavením sa žltačky, svoj bežný, veľmi aktívny, život. Chodila do práce, pravidelne spolu s manželom športovali, stýkali sa s priateľmi, radi tancovali a trávili veľa voľného času s rodinami svojich dospelých detí. Marieta má u svojho mladšieho syna, ktorý je zverolelár, kúsok svojej záhradky, ktorej sa rada venuje.K staršej dcére, ktorá je psychologička, teraz na materskej dovolenke, chodieva Marieta tráviť čas so svojimi vnúčatami. Najstarší syn je detský lekár, žije so svojou rodinou v meste vzdialenom 200 km. Najmladšia dcéra ešte študuje na vysokej škole, pred tým však už pracovala ako zdravotná sestra. Marietin manžel okrem chémie, ktorej sa aktívne venuje vyštudoval aj biológiu. Vzdelanie a profesionálne zameranie členov rodiny dáva tušiť, že majú pomerne veľké predpoklady vedieť, aká je predpokladaná prognóza Marietinho ochorenia v najbližšom čase. O pár dní môže byť Marieta po zákroku prepustená z nemocnice do domáceho ošetrenia. Operačné rany ju ešte bolia a je zoslabnutá. Súčasne je nervózna, napätá a málo hovorí. Na otázky personálu reaguje velmi kuso a podráždene. Pri návštevách si to všimli aj jej manžel a deti. Popisujú to v rozhovore s ošetrujúcim personálom ako veľkú zmenu, pretože Marieta bola vždy príjemná, láskavá a trpezlivá. Pri pravidelnom podávaní liekov ponúkne sestra Mariete otvorený profesionálny rozhovor o jej novej zaťažujúcej situácii, v ktorej sa ocitla. Marieta dostala priestor na vyjadrenie viacerých obáv, otázok, zaťažujúcich myšlienok a pocitov, pred ktorými sa snažila celý čas chrániť svoju rodinu, aby im nespôsobovala bolesť. Sestra oslovila možnosť, že vzhľadom na profesijné orientácie príbuzných aj tak všetci vedia o čo ide a nehovoriť spolu o tom môže byť viac zaťažujúce ako ochraňujúce. Upozornila Marietu, že príbuzní háklivé témy možno neoslovujú z podobného dobrého dôvodu. Marieta požiadala sestru o konkrétne informácie a odhad prognózy naprosto priamo, aby sa mohla zariadiť podľa toho. Sestra jej objasnila, že medicínske vysvetlenia musí prenechať ošetrujúcemu lekárovi a môže ho o jej požiadavke informovať. Po rozhovore s lekárom Marieta požiadala sestru o ďalší rozhovor vediac približne, že nadchádzajúce obdobie môže byť teminálnym štádiom ochorenia. Marieta sa po rozhovorach so sestrou rozhodla otvorene hovoriť najskôr so svojim synom, ktorý je lekár a potom aj s ostatnými členmi rodiny. Rodina sa spoločne rozhodla čeliť situácii. Marieta pôjde najskôr po prepustení z nemocnice do domácnosti svojho syna a keď sa bude cítiť zotavená z operácie vráti sa domov kde žije s manželom a najmladšou dcérou, ktorá je zdravotná sestra. Rodina spoločne prerozprávala plán starostlivosti a keď im chýbali v novej situácii potrebné informácie opakovane sa obracali na sestru. Napríklad ako bude možné v domácom ošetrení zabezpečiť dostatočnú terapiu bolesti. Marieta bola do prepustenia zorientovaná vo svojej situácii, znova sa stala láskavou a trpezlivou aj keď vedela, že stojí pred neľahkou situáciou. Rodina niesla záťaž spoločne a všetci sa rozhodli užiť si ešte spoločne čas, ktorý Mariete jej choroba dá. OBJECTIVES: Podpora umierajúcej a jej rodiny, v rozhodnutí byť až do smrti v domácom ošetrení. Vytvoriť priestor pre zdielanie pocitov, ktoré nechce zdielať s príbuznými. Podávanie a kontrola adekvátnej terapie proti bolesti podľa ordinácie lekára.Sprevádzanie vo vyrovnávaní sa so smrteľným ochorením. MEANS AND STRATEGY: Sestra podporuje Marietu a rodinu pri naplánovaní adekvátnej starostlivosti prispôsobenej Marietiným želaniam a potrebám. Vedie s Marietou a príbuznými objasňujúce a odľahčujúce rozhovory. Podporuje Marietu vo vyjadrení jej potrieb a túžob. Usmerňuje príbuzných, aby nespôsobovali v dobrom úmysle Mariete zbytočnú záťaž. Napomáha vytvárať priestor pre otvorenú komunikáciu medzi Marietou a príbuznými. Ponúka možné stratégie zvládania situácie v rodine smrteľne chorého, v ktorej sa všetci ocitli po prvý raz. Poskytuje rodine informácie o terminálnom štádiu ochorenia a nárokom na starostlivosť počas neho. CONCLUSIONS: Marieta umrela doma, tak ako si to želala. Rodina jej s podporou sestry po celý čas bola nablízku. Trpela minimálnou bolesťou len sporadicky, mohla sama kontrolovať dávkovanie analgetík a sedatív podľa svojej potreby v rozsahu povolenom lekárom, preto sa necítila bezmocná. Mala čas zmieriť sa so smrťou a odobrať sa od rodiny.


Your comments are welcome.
Fill the form and click "Send message".

PASSWORD (*required)

NAME (*required)

COUNTRY (*required)

TYPOLOGY (*required)

Message