Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Experiences

Training > Experiences

Personal Experience

back to the list

Doma je doma.

Magda Hrašková
Language: Slovak
Country: Slovakia
Typology: health care professionals
Text:
Pán Július žije sám, vo svojom malom domčeku a je pripútaný na lôžko. Má amputované obe dolná končatiny, pravú prakticky od bedrového kĺbu, ľavú nad kolenom. Je dosť mohutný a má nadváhu. Úraz zasiahol aj močové cesty a črevá, operácie dolnej časti brušnej dutiny zabezpečili rekonštrukciu vylučovania pomocou permanentného močového katétra a kolostómie. Hojaci proces však vytvoril stále mokvajúcu fistulu cez zjazvený zadok popri zvierači, ktorá je bránou možnej infekcie. Nikdy sa ju nepodarilo vyhojiť. Július sám dokáže zmeniť len mierne polohu trupu, ale na krížoch a zadku leží prakticky stále a koža v týchto niestach je zjazvená a veľmi citlivá na oder. Július dokáže sám používať ruky, pomocou elektrickej postele sa zodvihnúť k pitiu a jedlu. Odmieta ústavnú starostlivosť. Július Má 62 rokov. Nikdy nebol ženatý. Ako 48 ročný utrpel pracovný úraz, spadol pod poľnohospodársky stroj, ktorý mu úplne zničil dolnú polovicu tela. Po úraze nasledovala séria postupných operácií, pobytov v nemocnici a rozličných ošetrovateľských zariadeniach. Liečebné postupy dosiahli maximum možného. Július bude žiť vo svojom poúrazovom stave, ktorý je komplikovaný a pre uviazanosť na lôžku je ohrozený komplikáciami. Celý svoj život žil na vidieku, pracoval v poľnohospodárstve, má v obci v ktorej žije malý domček, susedov a priateľov, ktorý s ním zdieľali každodennosť pred úrazom. Brat žije vo veďajšej ulici. Praktický lekár, dochádza podľa potreby na domáce vizity, do nemocnice posiela Júliusa len ak akútne ochorie a jeho zdravotný stav si vyžaduje nové vyšetrenia a intenzívnu liečbu v nemocnici. Keďže sa Július a jeho brat dohodli, že ostane žiť v domácej opatere je potrebné zorganizovať domov a odbornú Ošetrovateľskú starostlivosť bude zabezpečená prostredníctvom mobilnej ošetrovateľskej služby. Sestra prichádza do domácnosti a spolu s Júliusom a jeho bratom preberie celkovú situáciu, aktuálny zdravotný stav a po odobratí ošetrovateľskej anamnézy spoločne začnú vytvárať ošetrovateľský plán. Dohodnú sa na dvoch návštevách denne sedem dní v týždni. Počas rannej návštevy, sestry pomôžu Júliovi s hygienou a prezlečením šiat aj postele, vykonajú vypustenie prípadne výmenu močového sáčku, zaznamenajú množstvo moča. Spravia preväz kolostómie podľa potreby a vyčistia a previažu mokvajúcu fistulu podľa ordinácie lekára. Zabezpečia tiež profylaxiu preležanín v oblasti krížov a zadku, kde má Július citlivé jazvy a potrebné 30 stupňové polohovanie. Podajú naordinované lieky a dennú injekciu. Jedlo a pitie prináša pravidelne ráno a večer brat a na obed susedka. Spolu s jedlom podajú Júliovi na dosah predpripravené lieky v dispenzári. Július má k dispozícií televízor s diaľkovýnm ovládaním, dostatok vreckoviek, na pristavenom stolíku, dostatok pitia a niečo pod zub a tiež mucholapku. Hlavné jedlá zabezpečuje previdelne rodina a blízky podľa jeho želania. Občas si objedná jedlo v miestnom hostinci ak má chuť ne niečo špeciálne, rovnako ako keď si občas s priateľmi vyšli zajesť. Večerná návšteva sestier pomôže Júliovi pripraviť sa na spánok. Vždy keď je tam sestra Július požiada o čokoľvek čo potrebuje, aby v časoch keď je v dome sám mal potrebné k dispozícii. Na posteli má protidekubitový vzduchový matrac, ktorý zmenou tlaku v komorách predchádza vzniku preležanín a každá návšteva pomôže Júliovi zmeniť polohu podľa potreby a pravidiel profylaxie. Júliu má k dispozícii telefón ak by niečo náhle potreboval. Brat mu denne nosí čerstvú tlač. Július dokáže ošetrujúce sestry jasne požiadať o to čo potrebuje a tiež usmerniť ak si niečo neželá. Ošetrovateľský plán, ktorý zahŕňa riešenie vyvstávajúcich siuácíí umožňuje Júliovi napriek jeho úrazom zmenenému stavu žiť relatívne sebaurčujúci a samostatný život v podpornom prostredí, ktoré mu je blízke a ktoré si zvolil bez straty adekvátnej odbornej opatery. Navštevujú ho priatelia a známy, s ktorými žil svoj život pred úzazom. Július vníma návštevy setier ako bežnú súčasť svojho života a súčasne doma je tam on. On rozhoduje čo sa bude diať. V ústave či nemocnici by sa musel oveľa viac prispôsobiť podmienkam zariadenia a bol by izolovaný od prirodzeného prostredia, napríklad by už nejedol domácu stravu a nemohol pozvať kamarátov na partičku šnapsu v piatok podvečer ako zvyčajne. Július si svojou voľbou ostať doma zachoval čo možno najviac pôvodných zdrojov a odbornú starostlivosť k nim len pridal. Aj svoje financie spravuje sám, tým, že sa môže spoľahnúť na brata, ktorý mu kúpi čo potrebuje, alebo chce. Napriek zdanlivo absolútnej odkázanosti si zachováva toľko samostatnosti, koľko je len možné. OBJECTIVES: Zabezpečiť potrebnú odbornú ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí. Predísť komplikáciám z možnej infekcie, komplikáciám hroziacim z imobility a zo samoty. Podieľať sa na celkovej starostlivosti spolu s rodinou a susedmi – zabezpečenie pitného a stravovacieho režimu, plohovania, hygieny, poriadku v domácnosti, sociálnej siete a náplne dňa. Zmierniť pocit odkázanosti a bezmocnosti v daných podmienkach. Vytvoriť priestor pre zdielanie potrieb a podľa možností zabezpečenie ich naplnenia. MEANS AND STRATEGY:Poskytnutie spoločnosti, prejavenie záujmu a vzťahu, motivačný, navádzajúci a úľavu prinášajúci rozhovor, podpora pri sebaobslužných činnostiach, pomoc pri telesnej hygiene, výkon odborných ošetrovateľských úkonov lege artis v domácom prostredí. Humor a vytvorenie priestoru pre vyjadrenie zaťažujúcich pocitov. CONCLUSIONS: Július potrebuje, podporu pre rozlíšenie čo zvládne fyzicky sám a v čom sa má vyrovnať s prijatím pomoci bez toho, aby sa musel stať bezmocným a nesvojprávnym.


Your comments are welcome.
Fill the form and click "Send message".

PASSWORD (*required)

NAME (*required)

COUNTRY (*required)

TYPOLOGY (*required)

Message