Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Experiences

Training > Experiences

Personal Experience

back to the list

Didžiuojuosi įgyta pačia humaniškiausia pasaulyje profesija

Danguolė Grunavienė
Language: Lithuanian
Country: Lithuania
Typology: health care professionals
Text:
– Didžiuojuosi įgyta pačia humaniškiausia pasaulyje medicinos sesers, dabar slaugytojos, profesija. Esu baigusi P.Mažylio medicinos mokyklą. Stebėdama studentus dažnai susimąstau. Prieš 40 metų medicinos sesers studijos truko metus ir dešimt mėnesių, per praktiką naudojome stiklinius švirkštus, nuo daugkartinio naudojimo atbukusias adatas ir pan. Šiandien jauni žmonės, pasirinkę mediko profesiją, dar mokydamiesi dirba su naujausia aparatūra, atlieka sudėtingiausias manipuliacijas ir tiriamuosius darbus, kurie pritaikomi medicinos ir socialinėms problemoms spręsti. Tyrimų rezultatai panaudojami studentų baigiamiesiems darbams rengti. Jie yra aukšto lygio: pateikiamos konkrečios išvados, reikšmingos rekomendacijos. Kvalifikavimo komisijų nariai, kurie paprastai būna iš darbinės veiklos ar mokslo pasaulio, juos vertina ne tik aukštais pažymiais, bet ir rekomenduoja jų sklaidą. Kad kokios būtų sąlygos ir rezultatai, ir anuomet, ir dabar svarbiausia – mylėti žmones, turėti įgimtą paslaugos "Žmogus – žmogui" teikimo dovaną, brandinti ir puoselėti savyje tokias vertybes kaip atjauta, supratimas, pagalba. Šiandien tarp mūsų daug senų, vienišų, apleistų žmonių. Jiems taip reikalinga kompetentinga socialinio darbuotojo parama, švelni slaugytojos ranka. Deja, mūsų sveikatos apsaugos, socialinės priežiūros, švietimo sistemose – daugybė neišspręstų ir net nesprendžiamų problemų. Ar ne dėl to profesionalių dėstytojų parengti geri specialistai vertinami visame pasaulyje, palieka tėvynę? Sunkus laikas mūsų valstybėje, bet ar tikrai viskas padaryta, kad jauni, gabūs, perspektyvūs specialistai ir tėvynėje turėtų tokias pačias geras darbo ir gyvenimo sąlygas, gautų adekvatų už darbą atlyginimą, kaip yra užsienio šalyse? Daug mūsų fakulteto parengtų specialistų išvyksta ten, kur yra laukiami kaip darbo jėga. Farmakotechnikai, arba vaistininkų padėjėjai, taip pat yra labai reikalingi specialistai, bet jie nėra ramūs dėl savo ateities. Norėdami ją užsitikrinti siekia aukštojo universitetinio mokslo, už kurį reikia mokėti. Būtina keisti požiūrį į jauną žmogų, sudaryti jiems galimybę būti pripažintiems, suprastiems ir įvertintiems.


Your comments are welcome.
Fill the form and click "Send message".

PASSWORD (*required)

NAME (*required)

COUNTRY (*required)

TYPOLOGY (*required)

Message