Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Experiences

Training > Experiences

Personal Experience

back to the list

opis narracyjny 18

Anita Kalata
Language: Polish
Country: Poland
Typology: health care professionals
Text:
Zauważyłam, że każda rozmowa z pacjentem poprawia jego samopoczucie. nie ma tak naprawdę znaczenia temat rozmowy, liczy się sam fakt okazanego zainteresowania. Pacjenci, kiedy widzą, że ktoś sie nimi interesuje aktywniej uczestniczą w procesie terapeutycznym, co wyraźnie przekłada się na ich szybszy powrót do zdrowia.


Your comments are welcome.
Fill the form and click "Send message".

PASSWORD (*required)

NAME (*required)

COUNTRY (*required)

TYPOLOGY (*required)

Message